บุรีรัมย์ เปิดงานวันอนุรักษ์แย้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์แย้ (16มี.ค.) ที่โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อ.บ้านด่าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น พร้อมกล่าวว่าปัจจุบันแย้เริ่มหายาก และเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของแย้ หรือชาวบ้านเรียกว่าไดโนเสาร์พันธุ์จิ๋ว โดยจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีพื้นที่สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแย้ได้ เพื่อการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนประชากรแย้ รวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติ โดยนำชาวบ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกันการล่าจับไปเป็นอาหาร