นายกฯตรวจภัยแล้วตากวางวิธีแก้ 2 ระดับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบ และชลประทานที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดยได้ตรวจสภาพป่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล ได้มี
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก เดินทางมาให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี และคณะเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง ได้สำรวจป่าและได้ตรวจน้ำเหนือเขื่อนว่า จะเร่งมาตรการแก้ไขภัยแล้ง และระบบชลประทาน เป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะสั้น ขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดทำนาปรัง รอบที่ 2 พร้อมประกันรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย 2.ระยะยาว จะบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทาน เช่น การศึกษาการผันน้ำจากแม่น้ำแม่ยมมาลงที่เขื่อนภูมิพล จากนั้น คณะของนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางผ่านบริเวณบ้านวังไคร้ ได้ทราบปัญหาของราษฎร และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด