ปชช.ยะลา8รายมอบตัวแสดงความบริสุทธิ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องศูนย์ยะลาสันติสุข ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.ยะลา ได้เป็นประธานรับมอบตัว ราษฎรที่มาแสดงตน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ จำนวน 8 ราย ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน คือ
1.) บุคคลที่ถูกทางราชการออกหมายจับ มี จำนวน 2 คน 2.) บุคคลที่ต้องสงสัยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงมีจำนวน 3 คน และ 3.) บุคคลที่มาเพื่อขอให้ทางจังหวัดออกหนังสือรับรองให้เพื่อใช้ประกอบในการ
ยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีความมั่นคง จำนวน 3 คน ด้าน นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.ยะลา กล่าวว่า ตามที่ทางจังหวัดยะลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ "ยะลาสันติสุข" พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ยะลาสันติสุขขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานราษฎรที่ต้องการร่วมกับทางราชการในการสร้างสันติสุข ในจังหวัดยะลา ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ให้ความร่วมมือเข้ามาแสดงตนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 289 ราย สำหรับผู้ที่เข้ามารายตัวและมีหมายตาม ป.วิอาญา ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่จะให้มีการประกันตัวในชั้นศาล