มติคกก.บำเน็จเลื่อนจ่าเพียร,ดต.โสภณ7ขั้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีรภัทร สันติเมทนีดล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจาณาบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ว่า ที่ประชุมมีมติให้ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมยา ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 7 ขั้น ตั้งแต่วันที่เสียชีวิต โดยได้รับเงินค่าทดแทน 25 เท่า ของเงินเดือน คิดเป็นเงิน 189,250 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ 20,000 บาท ส่วน ดาบตำรวจโสภณ อินทรบวร ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษได้รับเงินค่าแทน 25 เท่าของเงินเดือน คิดเป็นเงิน 440,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 20,000 บาท และเงินชดเชยการป่วยเจ็บ รวม 2 วันเป็นเงินจำนวน 1,174 บาท

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเงินเดือนให้บุคคลทั้ง 2 ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของผู้เสียชีวิต เป็นกรณีที่เสียชีวิตจากการกระทำของศัตรู เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ จึงต้องให้ตำรวจทั้ง 2 นาย ได้รับสิทธิตามระเบียบ สำหรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และจะมีผลต่อการพิจารณาค่าทดแทนนั้น ทางหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและจะเสนอขอความเพิ่มเติมในภายหลัง

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด