สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมจัดงาน"วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 19 มีนาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมจัดงาน"วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 9,000 อัตรา นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงาน "วันมหกรรมอาชีพ และนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2553 เพื่อรองรับ นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาใหม่และผู้ถูกเลิกจ้างที่กำลังมองหางานทำ โดยมีกิจกรรม นัดพบแรงงาน มีนายจ้าง/สถานประกอบการภายในจังหวัดและใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 60 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 9,000 อัตรา การสาธิตประกอบอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกว่า 30 อาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การทดสอบความพร้อมความถนัดทางด้านอาชีพ นิทรรศการของสถาบันการศึกษา นิทรรศการจากสถาบันทางการเงิน และการแสดงนิทรรศการโลกกว้างทางอาชีพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำหรือต้องการประกอบอาชีพอิสระ เตรียมหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี) และใบผ่านงาน (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056-257-0367

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด