รมช.สาธารณสุข ชูนโยบายยกระดับ อสม. ทั่วประเทศ โดยส่งเสริมเรียน กศน.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชูนโยบายยกระดับการศึกษาของ อสม. ด้วยการส่งเสริมให้เรียน กศน. นำร่องแล้วที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมขยายสู่เครือข่าย อสม.ทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป วันนี้ (16 มี.ค.53) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานเพื่อสนองโครงการพระราชดำริของทุกพระองค์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค มุ่งเน้นเรื่องการลดจำนวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนการใช้สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับอย่างทั่วถึง สำหรับนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้น คือ ต้องการยกระดับการศึกษาของ อสม. ด้วยการส่งเสริมให้เรียน กศน. ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องที่จังหวัดสุโขทัยแล้ว โดยมีหลักการว่า อสม.จะนำผลการปฏิบัติภารกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว และผ่านการรับรองจากสถานีอนามัยไปเทียบโอนที่ กศน. และถ้าเป็น อสม.ดีเด่นที่ได้รับใบประกาศรับรองจากสาธารณสุขจังหวัด จะได้รับเทียบโอน 3 หมวดวิชา ทำให้สามารถเรียนจบหลักสูตรก่อนระยะเวลา นางพรรณสิริ กล่าวว่า การยกระดับการศึกษา นับเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับ อสม. โดยการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ นับเป็นแรงจูงใจที่เสริมให้ อสม.ทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติงานในเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และพร้อมที่จะผลักดันผลงานจากโครงการนำร่องที่จังหวัดสุโขทัย ไปสู่เครือข่าย อสม.ทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด