จันทบุรีขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 4 จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดพิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ ร่วมงานพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับการแต่งกาย ทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติข่าวไว้ทุกข์ ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว สำหรับบุคลทั่วไป ชุดไทย หรือชุดสุภาพ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด