เชียงใหม่เข้มศาลากลางหวั่นยกระดับชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมีการตั้งจุดตรวจทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทุกเส้นทาง ไม่ต่ำกว่า 6 ด่านตรวจ รวมทั้ง นำแท่นซีเมนต์ปิดเส้นทางเข้าออก ให้เหลือเพียงเส้นทางเดียว เหมือนกับเมื่อวานนี้ ขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีการเข้มงวดกับผู้ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งต้องมีการแลกบัตรและถ่ายรูป พร้อมตรวจกระเป๋าสัมภาระ โดย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาจทำให้ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวก แต่เพื่อความปลอดภัยสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของประชาชน อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุได้ หากมีการยกระดับการชุมนุม จึงต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน

อย่างไรก็ตาม สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดง จ.เชียงใหม่ ทั้งกลุ่มแดงล้านนา กลุ่มนปช.แดงเชียงใหม่ และกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ยังคงอยู่ในที่ตั้ง โดยมีการจัดรายการวิทยุชุมชน รับบริจาคเงิน อาหาร ยารักษาโรค เพื่อไปสนันสนุนการชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง