พิจิตรจัดแห่นางแมวขอฝน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร ณ วัดเนินทราย ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติภัยแล้ง เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าว ไม่มีแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติ ชาวบ้าน จึงเดือดร้อนขาดน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งทางราชการ ก็ช่วยได้แค่เพียงนำน้ำดื่มสะอาดไปแจกให้ชาวบ้านเก็บไว้ดื่มกิน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จนชาวบ้านได้รวมตัวกัน ทำพิธีแห่นางแมว เพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีโบราณตามความเชื่อขึ้น โดยหวังว่า จะเกิดฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยประเพณีแห่นางแมวดังกล่าว ได้นำแมวสีสวาทใส่ในกรงแล้วแห่ ด้วยกลองยาว แตรวง ไปรอบๆ หมู่บ้าน ผ่านไปบ้านไหน เจ้าของบ้านก็จะเอาน้ำมารดนางแมว แล้วอธิษฐานขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
อีกทั้ง มีการเรี่ยไรทำบุญ เพื่อนำเงินที่ได้ไปทำนุบำรุงแหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้าน และระบบประปาของหมู่บ้านและภายในวัด รวมถึง ตามโรงเรียน อีกด้วย