โมโตโรล่ารุกตลาดวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่ม

โมโตโรล่า เน้นตลาดวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่ม หลังซิวงานระบบสนามบินสุวรรณภูมิมาครอง เดินหน้าเจาะกลุ่มองค์กรที่ต้องดูแลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติและความปลอดภัยของประชาชน

นายอัลวิน ลิม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้านการขนส่งมวลชน ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับองค์กร บริษัท โมโตโรล่า อิเลคทรอนิกส์ พีทีอี จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโมโตโรล่าให้บริการวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มด้วยระบบเทตทร่า (TETRA) ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลมาตรฐานยุโรป ทำงานบนคลื่นความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ มีลูกค้ากว่า 450 บริษัทใน 85 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ในเอเชียแปซิฟิกโมโตโรล่าครองส่วนแบ่งตลาดวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มโดยรวม 24% ซึ่ง 22% เป็นการใช้งานในธุรกิจขนส่ง ส่วนการเข้ามาทำตลาดวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มในไทย เนื่องจากรัฐบาลอนุมัติแผนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง เบื้องต้นโมโตโรล่าให้บริการระบบวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้า

นายอัลวิน กล่าวต่อว่า แม้แนวโน้มการใช้งานวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มของทั่วโลกจะมุ่งสู่การใช้งานระบบดิจิทัลแทนระบบอนาล็อก เพื่อทำให้คลื่นความถี่วิทยุ ที่มีอยู่อย่างจำกัดใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการใช้งานในระบบดิจิทัลจะทำให้ ส่งได้ทั้งเสียงและข้อมูล และในประเทศไทยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนการใช้งานวิทยุสื่อสารจากระบบอนาล็อกสู่ระบบ ดิจิทัล

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะใช้วิทยุสื่อสารเฉพาะ จะเป็นกลุ่มองค์กรที่ต้องดูแลภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณชน เช่น ตำรวจ กระทรวงมหาด ไทย ระบบขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ วิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มระบบเทตทร่า สามารถเชื่อมต่อการใช้งานเข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็มบนคลื่นความถี่ต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการ ตั้งค่ากำหนดการใช้งานและคุณสมบัติของอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายที่รองรับ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด