ศาลยธ.เตรียมนับคะแนนเลือกกต.คนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ตั้งแต่ชั้นศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้นชุดใหม่ แทน ก.ต. ที่จะกำลังหมดวาระลงว่า ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ จะเริ่มนับคะแนน หลังจากได้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับผู้พิพากษาทั่วประเทศ จำนวน 4,186 คน ซึ่งจะรับคืนบัตรที่ลงคะแนนแล้ว ภายในวันที่ 17 มี.ค. นี้ โดย ก.ต.ที่จะเลือกประกอบด้วย ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และชั้นศาลชั้นต้น อีก 2 คน ทั้งนี้ นอกจากจะเลือก ก.ต.แต่ละชั้นศาลแล้ว ประธานศาลฎีกาจะต้องทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เลือก ก.ต.ที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายทางการเมือง หลังจากที่ นายจำนง เฉลิมฉัตร ก.ต.จากการคัดเลือกของวุฒิสภา ได้ลาออกไปเป็น คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และ พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์ ก.ต.ที่ได้รับคัดเลือกจากวุฒิสภา จะหมดวาระลงในวันที่ 27 เม.ย. นี้