สสจ.พะเยา ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในพื้นที่ไปกว่าร้อยละ 53 แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่ไปกว่าร้อยละ 53 แล้ว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานว่า จนถึงขณะนี้สามารถให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (วันที่ 11 ม.ค.-11 มี.ค.53) ไปแล้วจำนวนกว่า 7,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.26 ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 4.77 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 3.14 กลุ่มโรคอ้วน ร้อยละ 10.53 กลุ่มคนพิการ ร้อยละ 4.08 และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มาเข้ารับบริการวัคซีนสูงสุดถึงร้อยละ 87.71 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 7-13 มี.ค.53 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับรายงานผู้ป่วยในจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย แต่เมื่อนำไปเทียบการเกิดโรครายสัปดาห์ถือว่ามีแนวโน้มลดลง โดยกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ยังเป็นกลุ่มที่พบอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา คือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้ โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงใช้มาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง คือ จ่ายยาต้านไวรัสโอเซลมามีเวียร์แก่ผู้มีอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลพิสูจน์ว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เป็นใช่ชนิด A H1N1 หรือไม่ เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด