ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 45 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)แล้ว จำนวน 45 จังหวัด 359 อำเภอ 2,311 ตำบล 17,365 หมู่บ้าน แยกเป็นภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มุกดาหาร ชัยนาท ลพบุรี นครปฐม ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ตราด ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,381,781 คน 1,116,229 ครัวเรือน คาดว่าพื้นที่การเกษตรจะได้รับผลกระทบรวม 133,563 ไร่ สำกนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในพื้นที่ประสบภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคจำนวน 66,363,350 ลิตร พร้อมซ่อมสร้างทำนบและฝาย 9,617 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 4,037 แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 684 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด