รมต. ท่องเที่ยวเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงม็อบป่วน

รมต. ท่องเที่ยวเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงม็อบป่วน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รมต. ท่องเที่ยวเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในช่วงการชุมนุมลดความกังวล และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมอำนวยการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และรายงานข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว โดยสืบเนื่องจากที่รัฐบาล มอบหมายเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ประสานให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ นี้ขึ้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับนโยบายพร้อมด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) สมาคมโรงแรมไทย(THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) สมาคมประกันวินาศภัย และ ททท. เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต (ศวก.) ของ ททท. ที่มีอยู่แล้ว เป็นที่ดำเนินการเฉพาะกิจ

"ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว" หรือ ศอช. นี้มีกำหนดเปิดตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม 2553 ภายใต้การควบคุมและสั่งการเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ที่อาจได้รับผลกระทบระหว่างเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเรื่องต่างๆ อาทิ แนะนำเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ถนนราชดำเนินทุกสาย ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพระราม 9 ถนนสามเสน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบ ถนนพระราม 4 ถนนสีลม และถนนราชดำริ การแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) ที่จัดการเดินทางเองได้รับทราบข้อมูลผ่านทางแอตตา และสมาคมโรงแรมไทย การสร้างความอุ่นใจ

และรับเรื่องเหตุด่วนเหตุร้าย โดยตำรวจท่องเที่ยว จัดสายตรวจ ณ บริเวณจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ หน้าป้อมวิเศษชัยศรี ที่พระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ย่านข้าวสาร และสีลม หรือกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ ทางสมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำสถานพยาบาล เพื่อดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย ฯลฯ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ผ่านทางศูนย์ฯ โดยโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 1672 ซึ่งเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ จะประสานเรื่องส่งต่อให้กับตัวแทนที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงผ่านสายด่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1414 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 สายด่วนสมาคมโรงแรมไทย 1552 และสายด่วนสมาคมประกันวินาศภัย 1356