จ.นราธิวาสพบเหตุไฟไหม้พื้นที่ทางการเกษตร ใน4อำเภอ เสียหายแล้วกว่า800ไร่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(15มี.ค.53)นายมาหามะพีสกรี วาแม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่มีการประกาศให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยปัญหาส่วนใหญ่มีเพียงน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติและบ่อน้ำของชาวบ้านมีปริมาณลดลงแต่ยังคงมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนและครัวเรือน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันพบว่าเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่4อำเภอของจ.นราธิวาส ประกอบด้วย อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.สุไหงปาดี โดยแยกเป็นสวนยางพารา 161 ไร่ สวนปาล์ม 242.5ไร่ และป่าเสม็ด 413ไร่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดนราธิวาสได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการจุดไฟหรือการทิ้งก้นบุหรี่ไว้ภายในป่าในช่วงหน้าร้อนที่อาจจะเกิดไฟไหม้และลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างแล้ว ส่วนการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในทุกระดับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มว่าปีนี้ภัยแล้งจะมีความรุนแรงมากขึ้นจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากที่ช่วง 2-3 วันนี้ มีฝนตกชุกในพื้นที่ จ.นราธิวาสส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำ3 สายหลักของจ.นราธิวาสมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้การผลิตน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นไปตามปกติแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด