เลขาธิการสหประชาชาติขอให้ผู้บริจาคให้เงินช่วยเหลือเฮติอย่างต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ประกาศจะดำเนินการให้เงินบริจาคเข้าไปสู่เฮติอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อนำเงินบริจาคที่ได้ไปใช้ในการฟื้นฟูบูรณะบ้านเมืองหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายบันกล่าวว่า ข้อเรียกร้องฉุกเฉินของสหประชาติเพื่อระดมทุนด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูเฮติอย่างต่อเนื่องนั้นในปีนี้ ขณะนี้สามารถระดมทุนได้เพียงร้อยละ 49 ของเป้าหมายเท่านั้น อย่างไรก็ดี นายบันได้ให้คำมั่นต่อผู้นำ และคณะรัฐมนตรีเฮติว่า จะดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่ในการระดมเงินส่วนที่เหลือให้ได้ครบตามเป้าหมาย

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด