กรมการจัดหางาน เผย ยอดคนหางานสอบภาษาเกาหลีเพื่อสมัครไปทำงานตามระบบการ จ้างแรงงานต่างชาติ เกือบ 5,000

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ ยอดคนหางานสอบภาษาเกาหลีเพื่อสมัครไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เกือบ 5,000 คน ก่อนปิดรับสมัครในพรุ่งนี้ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯได้เปิดรับสมัครคนหางานที่ประสงค์จะสอบวัดความสามารถด้านภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ( EPS ) ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดให้คนงานที่จะสมัครไปทำงานตามระบบนี้จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยตั้งแต่วันที่ 8 -12 มีนาคมที่ผ่านมา มีคนหางานสนใจสมัครสอบวัดความสามารถด้านภาษาเกาหลีแล้ว 4,729 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี 1,577 คน รองลงมา รุงเทพมหานคร 1,118 คน นครราชสีมา 1,019 คน ลำปาง 564 คน สกลนคร 258 คน และกำแพงเพชร 213 คน ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องทดสอบความสามารถในการฟังระยะเวลา 30 นาที (100 คะแนน) และทดสอบความสามารถในการอ่านระยะเวลา 40 นาที (100 คะแนน) ผู้ที่สอบจะต้องผ่านเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป( จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน ) จะได้ประกาศนียบัตรการสอบ EPS KLT และได้เข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี 11 เดือน อัตราค่าจ้างกำหนดรายชั่วโมงๆละ 4,110 วอน ( ประมาณ 123 บาท ) คิดเป็นรายได้ต่อเดือน 928,860 วอน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 27,801 บาทต่อเดือน ส่วนคุณสมบัตรผู้สมัครสอบต้องมี อายุ 18 - 39 ปี จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เตรียมหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ติดต่อสมัครสอบวัดความสามารถได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ พรุ่งนี้ (16 มี.ค. ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด