พ่อเมืองเชียงใหม่ให้ขจท.กลับบ้านแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ยังคงมีมาตรการเข้มงวด ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งต้องมีการแลกบัตรและถ่ายรูป พร้อมตรวจกระเป๋า ก่อนเข้าไปติดต่อภาย ขณะเดียวกัน นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เดินทางกลับบ้านแล้ว โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ ที่เป็นหญิง หญิงตั้งครรภ์และผู้อาวุโส พร้อมให้เคลื่อนย้ายรถ ออกห่างจากตัวอาคารศาลากลางจังหวัดโดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่บางส่วน ที่ไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ทยอยเดินทางกลับ ส่วนประชาชนที่ไม่ทราบว่า จะมีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง ยังคงเดินทางมาติดต่อราชการตามปกติโดยเฉพาะที่ สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหนังสือเดินทาง ขณะที่ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดง จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีการเดินทางมาชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดแต่อย่างใด โดยแกนนำ
กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ระบุ รอฟังคำสั่งจากส่วนกลางก่อน โดยมีเป้าหมายกดดันรัฐบาลห ลังจากที่นายกฯ ประกาศไม่ยุบสภา ตามคำเรียกร้องของกลุ่มเสื้อแดง