มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัด โชว์วัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัด โชว์วัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การจัดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติครั้งนี้ เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย 8 ประเทศ ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ เฉลิมราชย์พระบารมี ณ ห้องบุษยรัตน์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติครั้งนี้ เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี สร้างเจตคติการเรียนรู้ที่ดีในด้านภาษา วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด