มทร. อีสานร่วมอนุรักษ์ ม่วงเทพรัตน์

มทร. อีสานร่วมอนุรักษ์ ม่วงเทพรัตน์
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มทร. อีสานร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ชวนประชาชนสั่งจองไม้ประดับพันธุ์ใหม่ได้รับพระราชทานชื่อ ม่วงเทพรัตน์ รายได้เป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้

รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากการที่ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับพระราชทานเนื้อเยื่อพันธุ์พืชต่าง ๆ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไปตามศักยภาพ ซึ่งเนื้อเยื่อพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ได้จาก การทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ทรงเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.วินิจ กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นทาง อพ.สธ. พบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ดีและสามารถออกดอกในสภาพเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อได้สม่ำเสมอคือ Exacum affine Balf.f. ex Regel หรือ Persian Violet โดยที่ Exacum affine เป็นไม้ล้มลุก ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของเกาะ Socotra อยู่ในหมู่เกาะ Yemen ในมหาสมุทธอินเดีย ใบมีสีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว ไม่เกิน 4 ซม. ความ สูงในสภาพธรรมชาติประมาณ 60 ซม. โดยทั่วไปจะออกดอกในช่วงหน้าร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ดอกมีสีม่วงอมฟ้า รูปร่างของดอกเมื่อบานเต็มที่แล้วมีทรงคล้ายดาว มีเกสรตัวผู้สีเหลืองสามารถเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

ทางอพ.สธ. จึงเห็นศักยภาพในการผลิตพืชชนิดนี้เพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถออกดอก ได้แม้อยู่ในภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงได้จัดทำโครงการผลิตและจำหน่าย exacum และ ได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นให้เป็นที่เรียกขานเป็นชื่อสามัญเป็นภาษาไทย และทรงพระราชทานนามว่า "ม่วงเทพรัตน์" มา ในวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยได้เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงนื้อเยื่อพืช สวนจิตรลดา กรุงเทพฯและที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่ง ต้นม่วงเทพรัตน์สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและออกดอกในขวด สวยงาม สามารถนำไปปลูกในสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นไม้ประดับต่อไป

มทร.อีสาน จึงขอเชิญประชาชนร่วมสั่งจองเนื้อเยื่อไม้ประดับดอกหอม "ม่วงเทพรัตน์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 55 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2553 ทาง อพ.สธ. มีเป้าหมายในการจัดจำหน่าย คือ 155,555 ขวด ใน ราคาขวดละ 155 บาท และนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อเป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนสั่งจอง ณ ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4423-3000 ต่อ 2290 2292 ได้เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2553