เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำประปาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ที่ขอความช่วยเหลือนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยแล้ง นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบนเขาหลวง ต้นน้ำสายหลัก ทำให้มีน้ำดิบในลำคลองมากขึ้น สามารถนำมาทำน้ำประปาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้มีความแห้งแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปช่วยเหลือในพื้นที่ใกล้เคียง และยินดีให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาขอรับน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดด้วย นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้นำงบประมาณ 50 ล้านบาทจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล นำไปขยายการผลิตน้ำประปา จัดทำถังกรองน้ำใหม่ ขนาดการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียงให้เพียงพอกับความต้องการ โดยขณะนี้มีกำลังการผลิตน้ำประปา ประมาณ 57,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด