กทม. พร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยจากการชุมนุม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยจากการชุมนุม และส่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ลงพื้นที่ เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ชุมนุมอย่างทั่วถึง แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากที่กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ชุมนุมจำนวน 6 จุดนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีประชาชน กลุ่มผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มาขอรับยาสามัญประจำบ้านและรับการรักษาพยาบาลพอสมควร โดยจุดที่มีผู้มาขอรับบริการมากที่สุดคือที่แยก จปร. แต่การที่แกนนำคนเสื้อแดงได้เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการด้วย จึงเป็นการผ่อนแรงทีมแพทย์ของ กทม.ลงได้มาก อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ได้มีการประสานกับหน่วยแพทย์ของผู้ชุมนุมตลอดเวลา เพื่อจะจัดส่งยาที่ขาดแคลนให้ เพราะ กทม.ได้มีการจัดเก็บยาสามัญประจำบ้านไว้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 มากพอที่จะพร้อมจัดส่งให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้งของกรุงเทพมหานคร และของผู้ชุมนุมตลอดเวลา นอกจากนี้ กทม.ยังได้จัดส่งทีมจากสำนักอนามัยกระจายลงพื้นที่ เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ชุมนุมอย่างทั่วถึง ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการติดเชื้อโรค หรือเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่วนเรื่องการเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลวชิระ ขณะนี้ได้สำรองเตียงผู้ป่วยไว้จำนวน 100 เตียง พร้อมรับผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่สืบเนื่องมาจากการชุมนุมโดยเฉพาะ รวมถึงเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ และถึงแม้การชุมนุมจะยืดเยื้อ ก็ไม่เป็นปัญหากับความพร้อมของทีมแพทย์ เพราะปกติต้องมีการอยู่เวรเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด