กทม.ดูแลสุขอนามัยม็อบแดงจัดรถสุขายาพร้อม

กทม.ดูแลสุขอนามัยม็อบแดงจัดรถสุขายาพร้อม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง การดูแลรักษาผู้ชุมนุมที่เจ็บป่วยว่า กทม. ได้ตั้งจุดให้บริการยาสามัญประจำบ้านและมีแพทย์ประจำ ดูแลรักษาพยาบาลผู้ชุมนุม จำนวน 6 จุด โดยมีผู้ใช้บริการ
มากที่สุด ที่แยก จปร. โดยทีมแพทย์ได้มีการประสานงานกับทีมแพทย์ของอาสาสมัครคนเสื้อแดง คอยอำนวยความสะดวกและรักษาผู้ชุมนุมที่เจ็บป่วย รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้และหากขาดแคลน ก็จะเบิกจาก กทม.
ที่เตรียมไว้รองรับมาแจกจ่ายผู้ชุมนุมที่ป่วย ส่วนการดูแลเรื่องห้องสุขานั้น กทม. ได้จัดรถสุขา จำนวน 24 คัน จอดเรียงตั้งแต่สะพานผ่านฟ้า และกระจายตามจุดต่าง ๆ ส่วน รถสุขาสำเร็จรูป มีจำนวน 80 ตู้ รวมทั้ง สุขาของผู้ชุมนุม ทำให้ไม่เกิดปัญหาการใช้ห้องน้ำไม่เพียงพอ แต่เกิดปัญหา การกำจัดสิงปฏิกูลที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม จะใช้ถุงดำจัดเก็บ และปล่อยลงท่อน้ำทิ้งโดยตรง ซึ่ง กทม. จะนำรถน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดชะล้าง เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรถขยะที่จัดเก็บขยะของผู้ชุมนุม กทม. ได้จัดรถขยะ เก็บขยะ วันละ 3เวลา วนเวียนจุดที่ชุมนุม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งอาจก่อให้เกิดติดเชื้อทางเดินอาหารได้