ม.ธรรมศาสตร์-มศว.ผวาม็อบประกาศหยุดเรียน

ม.ธรรมศาสตร์-มศว.ผวาม็อบประกาศหยุดเรียน

ม.ธรรมศาสตร์-มศว.ผวาม็อบประกาศหยุดเรียน เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอนและการสอบ งดติดต่อราชการ ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ในกรณีที่คณะใดมีการสอบ
ที่ท่าพระจันทร์ ในระหว่างวันดังกล่าว ขอให้นักศึกษาติดต่อคณะที่รับผิดชอบโดยตรง ในเรื่องการกำหนดวันสอบใหม่

ด้าน ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะหยุดทำการเป็น
เวลา 2 วัน คือวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2553 รวมทั้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และสาธิต มศว ปทุมวัน และ
มศว องครักษ์ ส่วนนิสิตบางสาขา ที่ยังสอบไม่เสร็จ และมีการนัดหมายกับอาจารย์ ในรายวิชาต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้
ทางมหาวิทยาลัยจะทำการยืดหยุ่นให้ และให้อาจารย์นัดสอบในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่องครักษ์ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นเด็กเล็ก 1 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 16 มีนาคม ทางโรงเรียนจะขอประเมินสถานการณ์ในวันที่ 15
มีนาคม อีก 1 วัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะประกาศทางเว็บไซต์ http://prathom.swu.ac.th

ขณะที่ล่าสุด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ได้ประกาศหยุดการเรียนการวสอน เนื่องจาก เกรงว่า อาจเกิดเหตุวุ่นวาย เพราะกลุ่มคนเสื้อแดง เตรียมเคลื่อนขบวนไปที่ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในเวลาประมาณ 09.00 น. วันพรุ่งนี้


เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด