ม.ธรรมศาสตร์-มศว.ผวาม็อบประกาศหยุดเรียน

ม.ธรรมศาสตร์-มศว.ผวาม็อบประกาศหยุดเรียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ งดการเรียนการสอนและการสอบ งดติดต่อราชการ ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ในกรณีที่คณะใดมีการสอบ
ที่ท่าพระจันทร์ ในระหว่างวันดังกล่าว ขอให้นักศึกษาติดต่อคณะที่รับผิดชอบโดยตรง ในเรื่องการกำหนดวันสอบใหม่

ด้าน ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะหยุดทำการเป็น
เวลา 2 วัน คือวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2553 รวมทั้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และสาธิต มศว ปทุมวัน และ
มศว องครักษ์ ส่วนนิสิตบางสาขา ที่ยังสอบไม่เสร็จ และมีการนัดหมายกับอาจารย์ ในรายวิชาต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้
ทางมหาวิทยาลัยจะทำการยืดหยุ่นให้ และให้อาจารย์นัดสอบในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่องครักษ์ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นเด็กเล็ก 1 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 16 มีนาคม ทางโรงเรียนจะขอประเมินสถานการณ์ในวันที่ 15
มีนาคม อีก 1 วัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะประกาศทางเว็บไซต์ http://prathom.swu.ac.th

ขณะที่ล่าสุด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ได้ประกาศหยุดการเรียนการวสอน เนื่องจาก เกรงว่า อาจเกิดเหตุวุ่นวาย เพราะกลุ่มคนเสื้อแดง เตรียมเคลื่อนขบวนไปที่ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในเวลาประมาณ 09.00 น. วันพรุ่งนี้