สสจ.ยะลา เตือนประชาชนดูแลสุขภาพและระวังป้องกันโรคในช่วงฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เตือนประชาชนดูแลสุขภาพและระวังป้องกันโรคในช่วงฤดูร้อน พร้อมให้เครือข่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าปกติ และสูงกว่าช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียเจริญเติบโตดีขึ้น และสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งโรคติดต่อสำคัญที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฤดูร้อนมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ มี 6 โรค ประกอบด้วย อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย หรือไทฟอยด์ และ โรคตับอักเสบชนิด เอ จึงควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะในการใส่อาหารตลอดจนขอให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะโดยยึดหลัก กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ กล่าวคือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากยังไม่รับประทานทันที ต้องเก็บในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ และดื่มน้ำที่สะอาด สำหรับโรคในกลุ่มที่ 2 คือ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เมื่อป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ดังนั้น หากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกัน นอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนมากในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาทที่ต้องกินยาเป็นประจำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ให้ทุกเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ หากมีโรคระบาดเกิดขึ้น ให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันทีในเรื่องความสะอาดของน้ำอุปโภคบริโภค โดยประสานกับการประปา เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดูแลให้มีสารคลอรีนตกค้างตามมาตรฐาน รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่แมลงวัน การล้างตลาดสด และสุ่มตรวจมาตรฐานความสะอาดในอาหาร ถุงร้านอาหารและแผงลอยต่างๆ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด