บขส.ยันสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวในการรับมือกับสถานการณ์ในส่วนของ บขส. ว่าจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีผลกระทบการเดินรถในส่วนของ บขส.มากนัก รถโดยสารของ บขส.ยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ แต่ทำให้รถที่จะเข้ามากรุงเทพฯล่าช้ากว่าเวลาปกติแต่ยังไม่มีการยกเลิกการ เดินทางอย่างผิดปกติ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารเพราะยังสามารถเดินทางได้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการทราบรายละเอียดหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทร.ไปที่สายด่วน บขส. 1490 ตลอด 24 ช.ม. ขณะที่ นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับผู้โดยสารรถประจำทาง ขสมก. เพราะได้สั่งการให้ยกเลิกเส้นทางที่มีการปิดเส้นทางการจราจร เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและพนักงานของ ขสมก.เอง และยังไม่มีรายงานว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาอย่างผิดปกติ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดิน รถ ขสมก.มาตลอด