เกือบทุกภาคอากาศร้อน-ใต้ฝนฟ้าคะนอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. วันที่ 14 มี.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศา และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 16-17 มีนาคม 2553

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อน โดยมีอากาศร้อนจัดบริเวณจังหวัดลำปาง ตาก และเพชรบูรณ์ และ ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อน โดยมีอากาศร้อนจัดบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศา และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อน โดยมีอากาศร้อนจัดบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-2 องศา และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศา ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-2 องศา และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศา ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศา ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.