อาร์คบิชอปเยอรมนีขอโทษเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อการกระทำทารุณกรรมทางเพศโดยนักบวช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อาร์คบิชอป โรเบิร์ต โซลลิตช์ หัวหน้าฝ่ายศาสนจักรคาธอลิก ของเยอรมนี ได้กล่าวขอโทษต่อเด็กๆ ที่ตกเป็นเหยื่อการกระทำทารุณกรรมทางเพศ โดยนักบวชในศาสนาคริสต์ พร้อมกับยืนยันว่า จะทำการสอบสวนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และจะให้คำปรึกษาในการหาทางต่อสู้ของเหยื่อ รวมถึงจะออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการกระทำทารุณกรรมทางเพศในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยว่า ตนเองได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิคต์ ที่ 16 และได้สรุปสถานการณ์ดังกล่าวให้รับทราบแล้ว ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา ก็ทรงให้การสนับสนุนให้ออกมาตรการแข็งกร้าวลงโทษผู้ที่ก่อเหตุมากยิ่งขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด