อบต.ทับทัน อ.สังขะ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่26 ร่วมกันสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 26 สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เกิดประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 4 หมู่บ้าน ที่คลองตาหลวก หมู่ 1 บ้านเลิสอรุณ ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายสุรพล นาคไชยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน อ.สังขะ พร้อมด้วยชาวบ้าน กว่า 80 คน ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 26 จำนวน 6 นาย ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยฝายชะลอน้ำแห่งนี้ มีความยาว 12 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตรสูง 1.80 เซนติเมตร ใช้งบประมาณจาก อบต.ทับทัน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 หมื่นบาท ส่วนแรงงานก่อสร้าง ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ร่วมกับ หน่วยทหารพรานที่ 26 ช่วยกันก่อสร้าง ใช้เวลารวม 10 วัน นายสุรพล นาคไชยะ กล่าวว่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยทหารพรานที่ 26 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีหลายหมู่บ้านได้ผลประโยชน์ร่วมกัน มีน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนน้ำทางการเกษตร ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และฝายแห่งนี้ เป็นแห่งที่2 ที่ก่อสร้างในเขตตำบลทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด