ผู้ว่าฯเชียงใหม่กำชับวิทยุเสนอข่าวจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ทำหนังสือถึง สถานีวิทยุคลื่นหลัก ใน จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ไม่ออกนอกสถานที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากที่ รัฐบาล ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เนื่องจาก การชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม นปช. ที่ กทม. และปริมณฑล ซึ่งในส่วนของ จ.เชียงใหม่ สถานการณ์ทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และจากการเดินทางเข้า กทม. อาจพบปัญหาคนและรถยนต์ อีกทั้ง ระยะทางค่อนข้างไกล อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและเกิดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชน อยู่ในบ้าน พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในครอบครัวของตน

ทางด้าน การเตรียมพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน จ.เชียงใหม่ ได้มีการประสานการดำเนินงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเน้นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงระงับยับยั้งเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความสงบ ด้วยมาตรการ
เป็นมิตร โดยเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้อาวุธแต่อย่างใด