งาน Faith Action Now : FAN Fair 2010

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายองค์กรศาสนาด้าน เอช ไอ วี.เอดส์ ในประเทศไทย และศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน วัด โบสถ์ และมัสยิด จำนวน 60 ศูนย์ทั่วประเทศร่วมจัดงาน Faith Action Now : FAN Fair 2010 ที่เชียงใหม่ นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Faith Action Now : FAN Fair 2010 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบรรเทาทุกข์แห่งคริสตจักรนอร์เวย์ เครือข่ายองค์กรศาสนาด้าน เอช ไอ วี.เอดส์ ในประเทศไทย และศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน ประกอบด้วย วัด โบสถ์ และมัสยิด จำนวน 60 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกันดำเนินโครงการ องค์กรศาสนากับการดูแลและสนับสนุนงานด้านเอดส์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลก ผ่านกระทรวงสาธารณสุข ในระยะเวลา 6 ปี งานดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของแกนนำอาสาสมัคร ผู้ติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชนทั้ง 60 ศูนย์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำงานของเครือข่ายองค์กรศาสนาด้าน เอช ไอ วี.เอดส์ ผ่านการประชุม ข้อเสนอเชิงนโยบาย เวทีเสวนา ลานวัฒนธรรม และซุ้มนิทรรศการ นอกจากนี้ในงานยังได้จำหน่ายสินค้าฝีมือสมาชิกจากศูนย์ต่างๆ กาดหมั้ว อาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที งานจัดระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2553 นี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด