ลูกเรือบริติชแอร์เวย์สเล็งผละงานประท้วง

ลูกเรือบริติชแอร์เวย์สเล็งผละงานประท้วง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สหภาพยูไนท์ (Unite) ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกเรือสายการบินบริติช แอร์เวย์ส ประกาศว่า พนักงานเตรียมผละงานประท้วงเป็นเวลา 7 วันในเดือนนี้ โดยแบ่งเป็นสองช่วง คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม เป็นเวลา 3 วัน และอีก 4 วัน นับจากวันที่ 27 มีนาคม โดยการประกาศครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่การเจรจาหารือระหว่างสหภาพกับผู้บริหารของสายการบิน ไม่ประสบความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านค่าจ้างและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ พนักงานของบริติช แอร์เวย์ส ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สายการบินประกาศใช้ เมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการระงับการจ่ายค่าจ้างในปีนี้ การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ 3,000 คน ไปเป็นพนักงานชั่วคราว และการลดขนาดลูกเรือ ในเที่ยวบินระยะไกล ขณะที่สายการบินแย้งว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ประหยัดรายจ่าย และสามารถฝ่าฟันปัญหาความต้องการเดินทาง ที่ซบเซาอันเนื่องมา จากวิกฤติการเงินทั่วโลกได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook