เอกภพกับจักรวาล

เอกภพเป็นคำสมาสของศัพท์ ๒ คำ คือ เอก ที่เป็นคำวิเศษณ์แปลว่าหนึ่ง (จํานวน) กับคำ ภพ [พบ] ที่เป็นคำนามแปลว่า โลก, แผ่นดิน; วัฏสงสาร

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นิยามคำ เอกภพ ไว้ดังนี้ เอกภพ [เอกกะ-] (ดารา) น. ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด (มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า universe); (สถิติ) จํานวนประชากรทั้งหมดที่นํามาพิจารณาหรือหาตัวอย่าง และนิยามคำ จักรวาล ว่า ปริมณฑล; ประชุม, หมู่; เทือกเขาในนิยาย เป็นกําแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความมืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ทั่วโลก

ทางด้านพลังงาน พจนานุกรมศัพท์พลังงาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน นิยาม เอกภพ ว่า ระบบที่ประกอบด้วยมวลควบคุมและสิ่งล้อมรอบ เมื่อมวลควบคุมกระทำกระบวนการย้อนกลับได้ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของเอกภพมีค่าเป็นศูนย์ แต่เมื่อกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงย้อนกลับไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของเอกภพมีค่าเป็นบวก ดังนั้น เอนโทรปีของเอกภพจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงาน

ทางดาราศาสตร์ พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยนิยาม เอกภพ ว่า สรรพสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดทุกวัตถุที่เราอาจรับรู้และเรียนรู้ได้ ขนาดของเอกภพที่สังเกตได้ถูกจำกัดด้วยระยะทางที่แสงเดินทางไปถึงนับจากปรากฏการณ์บิกแบงเป็นต้นมา ส่วนคำ จักรวาล นั้นมาจากคำ cosmos นิยามว่า มีความหมายเท่ากับ เอกภพแต่มีนัยถึงเอกภพที่เป็นระเบียบ มีความเป็นไปสอดคล้องราบรื่นและเป็นเอกภพเท่าที่เรารู้จัก

ส่วนคำ Miss Universe ไม่มีใคร แปลว่านางงามเอกภพ ทุกคนคงทราบกันดีว่า Miss Uni verse หมายถึงนางงามจักรวาลที่มาจากการประกวดโดยมีสาวงามจากหลายประเทศเข้าร่วมประชันโฉมกันทุกปีค่ะ.

รัตติกาล ศรีอำไพ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด