สอศ.เลื่อนรับสมัคร น.ร.เข้าเรียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงมีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) ตั้งแต่ 12-14 มี.ค.และอาจจะมีเหตุการณ์ยืดเยื้อ และช่วงระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. ยังอยู่ในช่วงการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 สอศ.เกรงว่านักเรียนและผู้ปกครองอาจะได้รับผลกระทบ

ดังนั้น สอศ.จะเลื่อน จึงขอประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการประกาศของ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 กำหนดควบคุมไว้ 8 แห่ง คือ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี,สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,นนทบุรี,นครปฐม,พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา โดยเมื่อประเมินแล้ว พบว่า มีความพร้อมในการรับสมัคร ทาง สอศ.จะประกาศกำหนดการรับสมัครใหม่ให้ทราบทันที ส่วนจังหวัดอื่นๆ ยังคงให้มีการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่1 และปวส.ชั้นปีที่ 1 สังกัด สอศ.ตามเดิม