ปลัดมท.เตือนเสื้อแดงชุมนุมอย่าล้ำเส้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการชุมนุมว่า สามารถเคลื่อนไหวเรียกร้องในความต้องการได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ หากฝ่าฝืนหรือทำการที่ผิด
กฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการภายใต้ของกรอบของกฎหมาย อย่างเด็ดขาด

โดยการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุม เพื่อยุติความเคลื่อนไหว และลดความรุนแรง เช่น กลุ่มพลังมวลชนชาวพิจิตร ทั้งนี้ นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังเจริญเติบโต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ในการบริหารประเทศของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี