กทม. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ประชุมเตรียมพร้อมรับมือการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ขณะที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสำนักงานเขตต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง วันนี้(12 มีค)กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของรัฐบาล และเจ้าของพื้นที่ การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ได้มีการประชุมซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยอีกครั้ง ที่สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เมื่อเวลาประมาณ 10.15 น.โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ขณะที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังคงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสำนักงานเขตต่างๆ เป็นวันที่ 2 และเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจความเรียบร้อยของสำนักงานเขตแล้ว จะตรวจความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อทันที โดยจะเริ่มที่โรงพยาบาลวชิระเป็นแห่งแรก เพื่อให้มั่นใจว่า สถานพยาบาลของ กทม.มีความพร้อมรับมือผู้บาดเจ็บ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด