ผอ.วชิระ ระบุ ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมเต็มที่ ที่จะรับมือต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ระบุ โรงพยาบาลมีความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการชุมนุม นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กล่าวถึง ความพร้อมของโรงพยาบาลวชิระ ต่อสถานการณ์ชุมนุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินว่า แผนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ มีนโยบายส่งผู้บาดเจ็บ บริเวณถนนราชดำเนินและสนามหลวง มาที่โรงพยาบาลวชิระทั้งหมด เพราะโรงพยาบาลศิริราชถูกประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษแล้ว โดยได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 3,300 คน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และหากที่โรงพยาบาลอื่นมีปัญหาก็พร้อมจะส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้มั่นใจว่าโรงพยาบาลวชิระที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียง จะสามารถรองรับผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ได้ทั้งหมด แต่หากเกินกว่าขีดความสามารถ ก็จะมีคณะแพทย์จากสังกัดอื่นเข้ามาช่วยเหลือทันที่ พร้อมยืนยันการรับสถานการณ์ครั้งนี้ มีความสมบูรณ์กว่าทุกครั้ง จึงมั่นใจว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมดโดยไม่แบ่งแยกสี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด