โอบามามอบเงินจากรางวัลโนเบลให้การกุศล

ผู้นำสหรัฐมอบเงินจากรางวัลโนเบลให้การกุศล รวมทั้งกลุ่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเฮติ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด