รองฯสุเทพลงพื้นที่ด่านตรวจวังน้อยบ่ายนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. แถลงผลการประชุมผู้บริหารศูนย์ว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อทบทวนตรวจสอบการสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆให้ ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุด มีระบบตรวจสอบพร้อมรายงานผลว่า มีปัญหาอุปสรรค์ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยจะต้องดูแลประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งถือว่า เป็นหัวใจสำคัญ และปฏิบัติด้วยความเข้าใจอดทนอดกลั้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกด่านจะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย โดยเฉพาะ การตรวจค้นผู้ชุมนุม ที่ต้องเป็นคนไทย ไม่ใช่คนต่างด้าว

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ตนพร้อมคณะ จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการรักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชด้วย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ในแต่ละวันผู้บริหาร ศอ.รส. จะประชุม 3 ครั้ง ประกอบด้วย ในเวลา 09.00 น. 15.00 น. และ 20.00 น. จะประชุมสรุปสถานการณ์ พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน