ทหารเข้าเสริมกำลังดูแลพื้นที่รัฐสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภา หลังมีการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ได้มีการจัดกำลังตำรวจประจำรัฐสภา ดูแลความปลอดภัยเต็มกำลังทั้ง 24 ช.ม. โดยเป็นมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเข้มงวด ที่จะมีไปถึงวันที่ 15 มี.ค. ทั้งนี้ ยังมีการตรวจรถที่เดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขณะที่ บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา ได้มีการขอกำลังจากหลายหน่วยดูแลเสริม และได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จอดรถ โดยจะไม่ให้มีการจอดรถบริเวณริมรั้วอาคารรัฐสภาตลอดแนว เพื่อป้องกันเหตุ

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้จะมีการประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อลงมติถอดถอน นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ สนับสนุนให้ประเทศกัมพูชา ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลก ซึ่งการประชุม จะเริ่มขึ้น
ในเวลา 09.30 น.