ยันขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบจีดีพี

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จากที่ปัจจุบันอยู่ ระดับต่ำสุด 1.25% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเข้มแข็งเห็นได้จากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายตัวขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภค การใช้จ่าย และการนำเข้าเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และจากการหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจมีแนวคิดที่เหมือนกันว่าเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว ดังนั้นการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เชื่อว่าจะไม่เป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ และกระทบภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวบางประเทศเริ่มขึ้นดอกเบี้ย เช่น ออสเตรเลีย และมาเล เซีย ส่วนไทยนั้นการดำเนินนโยบายการเงินและคลังต้องประสานกันในการดูแลเศรษฐกิจ ให้มีเสถียรภาพ และเห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจมีสัญญาณดีขึ้นความจำเป็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายลดลง แต่การขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันต้องดูการปรับตัวของตลาดและธุรกิจด้วยว่าเป็นอย่างไร และยอมรับว่าการขึ้น ดอกเบี้ยของกลุ่มเอเชียจะเร็วกว่ากลุ่มจี 3 คือสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่นทำให้เงินทุนไหลเข้าเอเชียเพิ่ม และส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และราคาสินทรัพย์มีราคาสูง ซึ่งอาจจะมีผลต่อเงินเฟ้อจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะดูแลค่าเงินไม่ผันผวนมากจนกระทบต่อการทำธุรกิจ

สำหรับบทบาทของธนาคารพาณิชย์ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้น จะต้องปรับตัวรองรับภาวะแวดล้อมใหม่ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะความผันผวนทางด้านการเงินโลกด้วยการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ดูแลในเรื่องสภาพคล่อง

รวมถึงการดูแลด้านเครดิต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลในระบบเพิ่มขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด