สหรัฐเตรียมถอนกองกำลังทหารออกจากเฮติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานทูตสหรัฐประจำเฮติเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหาร 11,000 รายออกจากเฮติ เนื่องจากภารกิจการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเฮติหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วและนับจากนี้จะเป็นกระบวนการบูรณะก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการ อย่างไรก็ตาม สหรัฐยังไม่ได้ระบุว่าจะถอนทหารออกจากเฮติเมื่อใด

นอกจากนี้ สถานทูตสหรัฐระบุว่า กองกำลังทหารชุดเฉพาะกิจของสหรัฐได้ถูกถ่ายโอนไปรวมกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) โดยที่ผ่านมาสหรัฐได้มอบเงินช่วยเหลือเฮติมูลค่า 710 ล้านดอลลาร์ และจะยังคงร่วมมือกับประชาคมโลกในการให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างและฟื้นฟูต่อไป