ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุ 3 จชต. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทย-มาเลเซีย นายนิติ ฮาซัน ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนมุสลิม และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมุสลิมจากส่วนกลาง รวม 28 คน เยี่ยมเยียนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมกล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้ด้วย จึงขอเชิญชาวมาเลเซียให้มาท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วนของภาคเอกชน, องค์กรมุสลิม, สื่อมวลชน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ที่เดินทางมาในครั้งนี้ ต่างมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัย เพราะฉะนั้นในส่วนของทางราชการทุกภาคส่วนต้องมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยและประชาชนชาวมาเลเซียด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด