ปลัดกทม.ประชุมรับมือแดงเช้าพรุ่งนนี้

ปลัดกทม.ประชุมรับมือแดงเช้าพรุ่งนนี้

ปลัดกทม.ประชุมรับมือแดงเช้าพรุ่งนนี้ เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) กทม. สายด่วน 1555 ศูนย์รับแจ้งเหตุไม่ปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เบื้องต้นรัฐบาลได้ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) ตาม พ.ร.บ.ความมั่งคงขึ้น โดยจะรายงานสถานการณ์ หรือแถลงข่าวด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้ประชาชนทราบเป็นระยะ กรณีมีเหตุร้ายแรง ซึ่งจะบัญชาการอยู่ที่กองพันทหารราบที่ 11 (รักษาพระองค์) ถนนวิภาวดีรังสิต และในวันที่ 12 มีนาคม เวลา 10.00 น. ที่สำนักการโยธา
ศาลาว่าการ กทม. 2 เขตดินแดง ตนเองได้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กทม. ทั้ง 9 แห่ง เพื่อซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยด้วย ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครที่ประจำการ อยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ จะรับรายงานข้อมูลจากพื้นที่ทั้ง 50 เขต และติดตามสถานการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดง จากกล้อง CCTV ของ กทม.
กว่า 2,000 ตัว อย่างใกล้ชิด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด