สถานทูตUSAแถลงการณ์การประท้วงกลางเมือง

สถานทูตUSAแถลงการณ์การประท้วงกลางเมือง

สถานทูตUSAแถลงการณ์การประท้วงกลางเมือง เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ส่งอีเมล์ไปยังสื่อมวลชน เรื่องแถลงการณ์ "การประท้วงทางการเมืองกลางเดือนมีนาคม" ว่า ประเทศไทยเป็นมิตรที่ใกล้ชิดและพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่สหรัฐฯ เป็นมิตรประเทศเก่าแก่ของประเทศไทย เราจึงติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้อย่างใกล้ชิด สหรัฐฯเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ควรกระทำผ่านสถาบันประชาธิปไตยของไทย ไม่ใช่ด้วยการใช้ความรุนแรง การประท้วง
อย่างสันติ ถือเป็นเครื่องหมายของสังคมประชาธิปไตย เราเรียกร้องให้ผู้ประท้วงและแกนนำปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และใช้สิทธิในการชุมนุมและการประท้วง โดยสันติตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

นอกจากนี้ เราขอให้รัฐบาลไทยใช้ความอดทนอดกลั้นต่อผู้ประท้วงด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด