ชาวอุบลฯ5พันอ่านแถลงร่วมยุติความรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.อุบลราชธานี ขณะนี้มีกลุ่มพลังมวลชนคนอุบลจาก 25 อำเภอ กว่า 5,000 คน ได้ถือธงชาติไทย มีแกนนำในการชุมนุมครั้งนี้ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กระทำการปราศรัยโจมตีการกระทำความ
รุนแรงของกลุ่มต่างๆ ขณะนี้ได้มีตัวแทนเยาวชน อ่านคำแถลงการณ์ ต่อต้านความรุนแรง ขอให้ยุติความรุนแรงต่อประเทศไทยโดยด่วน นักศึกษา เยาวชน ขอวิงวอนขอให้ทุกคนยุติความรุนแรงต่อประเทศไทย และขณะนี้มี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาพบกลุ่มผู้ชุมนุม บอกว่า ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติความรุนแรงต่อประเทศไทยต่อไป