ทร.ใช้3กองร้อยไม่ติดอาวุธคุมรอบศิริราช

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเรือตรีนริส ประทุมสุวรรณ เลขานุการกองทัพเรือ แถลงว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม กองทัพเรือ จะใช้
เจ้าหน้าที่3 กองร้อย ไม่ติดอาวุธ มีแต่เครื่องป้องกันตนเองจากกรมสารวัตร และกองรักษาความปลอดภัย สนธิกำลัง
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล 7 ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเขตพระราชฐานโดยรอบ ร.พ.ศิริราช เพื่อเป็นการถวาย
ความปลอดภัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้พื้นที่โดยรอบร.พ.ศิริราช เป็นเขตควบคุมพิเศษ ได้แก่
บริเวณ ถ.พรานนก ตั้งแต่สามแยกไฟฉาย ไปถึงท่าเรือพรานนก บริเวณ ถ.อรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่สะพานอรุณอัมรินทร์
จนถึงแยกศิริราชวัดระฆังพระราชวังเดิม และบริเวณ ถ.อิสรภาพ ตั้งแต่แยกโพธิ์สามต้น จนถึงสถานีรถไฟบางกอกน้อย
โดยห้ามบุคคลทำการใดๆ อันไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว

ส่วนการจราจรทางน้ำ ได้กำหนดให้ 4 ท่าเรือ เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ได้แก่ ท่าศิริราช ท่าวังหน้า ท่าช้าง และท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ ยังประกาศให้การเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จนถึงท่าบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ให้เดินเรือทิศฝั่งพระนครเท่านั้น เลขานุการกองทัพเรือ ยังกล่าวต่อว่า จะเน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยเป็นหลัก ขณะที่ในส่วนของการโดยสารเรือข้ามฟาก ยังใช้งานได้ตามปกติด้าน พล.ร.ต.นริศ ประทุมสุวรรณ เลขานุการกองทัพเรือ กล่าวว่า ตามที่มอบหมายให้กองทัพเรือรับผิดชอบพื้นที่ โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดเตรียม 4 กองร้อย รักษาความสงบ (ร้อย รส.) ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 รักษาความสงบเรียบร้อย โดยวางกำลังรอบโรงพยาบาลศิริราช ทั้งชั้นกลางและชั้นนอก เพื่อรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ศอ.รส.ได้กำหนดพื้นที่ ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ เว้นแต่ได้รับอนุญาต ดังนี้ 1.ถนนพรานนก ตั้งแต่สามแยกไฟฉาย-ท่าน้ำพรานนก 2.ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่เชิงสะพานอรุณอัมรินทร์-หน้าพระราชวังเดิม กองทัพเรือ 3.ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่ถนนโพธิ์สามต้น-สถานีรถไฟบางกอกน้อย

นอกจากนี้กองทัพเรือได้จัดกำลังทางเรือรักษาความปลอดภัยทางน้ำตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีฐานทัพเรือกรุงเทพ 3 หมู่เรือ เป็นหน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี สะพานพระราม 8 สะพานพระปิ่นเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งจะรับผิดชอบร่วมกับตำรวจน้ำและกรมเจ้าท่า เพื่อรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้ชุมนุม

ทั้งนี้ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศอ.รส.จึงประกาศให้ท่าเรือโรงพยาบาลศิริราช ท่าวังหลัง ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าราชนาวีสโมสร ท่าราชนาวิกสภา ท่านิเวศน์วรดิษฐ์ และ ท่าราชวรดิษฐ์ เป็นท่าเรือที่ห้ามไม่ให้ท่าอื่นใด ที่ไม่ใช่เรือโดยสารประจำท่า จอดรับส่งผู้โดยสาร หรือ ขนถ่ายสิ่งใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาต และกำหนดให้เขตวัดอรุณราชวรราม-บางกอกน้อย เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ขอให้เรือที่สัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าว ใช้เส้นทางชิดฝั่งพระนคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บรรยากาศบริเวณโดยรอบ ร.พ.ศิริราช มีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร จำนวน 3 กองร้อย มาตั้งด่านตรวจค้นอาวุธบุคคล
ต้องสงสัยกันอย่างเข้มงวด ในเส้นทางที่จะเข้าถึง ร.พ.ศิริราช ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 จุด คือ บริเวณหน้าวัดระฆังโฆษิตาราม
ทางขึ้นสะพานอรุณอัมรินทร์ และบริเวณหน้ากรมคุมความประพฤติ โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่บอก
ว่า สถานการณ์โดยทั่วไป ยังคงเป็นปกติดี และไม่พบว่า มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังมีกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตรา บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย ทั้งนี้ การตั้งด่านตรวจค้นดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 มี.ค.นี้ ตามที่รัฐบาล
ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ตลอด 24 ช.ม.