สำนักฝนหลวง เตรียมตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ ที่ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี ขณะที่ ผู้อำนวยกา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักฝนหลวง เตรียมตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ ที่ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี ขณะที่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ระบุ อ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณน้ำลดลง. นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในเขตชลประทานพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบนว่า ล่าสุดได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.นาบอน อ.พระพรหม อ.นบพิตำ และ อ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคม นาสาร เวียงสระ เมือง และ อ. พนม และที่จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง เหนือคลอง และ อ.ลำทับ สำนักชลประทาน ที่ 15 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ แก่พื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 73 เครื่อง นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยัง สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะเริ่มตั้งฐานปฏิบัติการได้ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ที่ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 ยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่เพียง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บน้ำกระทูน และอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณน้ำลดลง หากเกษตรกรในพื้นที่ทำนาปรัง และปลูกพืช ตามจำนวนพื้นที่ที่กำหนดไว้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่ จะสามารถรองรับการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ได้เพียงพอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด