สพฐ. เลื่อนการรับสมัคร นร.ชั้น ม. 1 และ 4 ในพื้นที่ กทม.และอีก 7 จังหวัดที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกช่องทาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก 7 จังหวัดที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ออกไปโดยไม่มีกำหนด นายชินวรณ์ บุณยเกียติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการนำกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามายังกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะนำไปสู่การชุมนุมที่ยืดเยื้อ โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็กังวลในความไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระหว่างวันที่ 13 -17 มีนาคมตามช่องทางที่ สพฐ.ได้ประกาศไว้ทั้งหมด ทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางไปรษณีย์ และการสมัครทางสถานที่อื่น ในจังหวัดที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ออกไปโดยจะประเมินสถานการณ์และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยจะยึดหลักไม่ให้กระทบการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2553 ในเดือนพฤษภาคมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า กรณีที่อาจจะมีนักเรียนจากต่างจังหวัดบางส่วนใช้โอกาสนี้เข้ามาสมัครสอบในกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจะเป็นส่วนน้อย อีกทั้งวันมอบตัวของนักเรียนที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปี 2553 ก็เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ จึงทำให้นักเรียนต้องตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด