โรงพยาบาลเบตง เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในกลุ่มเสี่ยง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า โรงพยาบาลเบตงได้กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในกลุ่มเสี่ยงจนถึงเดือนมีนาคม 2553 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเบตง สำหรับวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาฉีดให้กับประชาชนเป็นวัคซีนที่มาจากประเทศฝรั่งเศสมีความปลอดภัยสูงและองค์การอนามัยโลกให้การรับรอง โดยมีกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ที่สมควรได้รับการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์, หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป, คนอ้วนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม, ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และบุคคลเป็นโรคเรื้อรังอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 64 ปี ส่วนผู้ไม่สมควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้แก่ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน, ผู้ที่แพ้ไข่, ผู้เคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง และผู้ที่กำลังมีไข้หรือกำลังเจ็บป่วยเฉียบพลัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 จะมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยได้แก่ ปวดบวม แดงที่รอยฉีด หรือปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีไข้ต่ำๆ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายได้เองภายใน 1-3 วัน ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ติดต่อยืนยันการรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเบตง ที่แผนกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-4077 ,0-7323-2263 ในเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด